26.8 C
Jakarta
Jumat, 1 Maret, 2024

Ragam Jenis Akad Syariah Ini Penting untuk Diketahui, Simak Ya!

JAKARTA, duniafintech.com – Ragam jenis akad syariah penting untuk diketahui, utamanya oleh umat Islam. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi-transaksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Akad-akad syariah adalah perjanjian-perjanjian yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi hukum Islam.

Nah, untuk mengetahui ragam jenis akadnya, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Akad Syariah — Ragam Jenis Akad Syariah 

Akad syariah adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan dalam sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks keuangan Islam, akad berbasis syariat merujuk pada bentuk-bentuk transaksi atau kontrak yang mematuhi hukum Islam. 

Akad berbasis syariat menetapkan aturan dan ketentuan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan transaksi tersebut harus mematuhi prisip-prinsip ekonomi Islam, yang melibatkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan spekulasi.

Baca juga: Dijamin Halal, Ini Jenis Akad Pinjaman Online Syariah

ISFF 2023 INDODAX

Dalam konteks keuangan Islam, akad-akad berbasis syariat mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, investasi, gadai, dan lain-lain, yang semuanya harus mematuhi ketentuan-ketentuan Islam, seperti:

 1. Tidak Ada Riba (Bunga)

Riba adalah praktik membebankan atau menerima bunga atau keuntungan tambahan dalam transaksi keuangan. Riba dilarang dalam Islam.

 1. Tidak Ada Spekulasi Berlebihan

Transaksi harus bebas dari unsur spekulasi berlebihan dan ketidakpastian (gharar). Transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

 1. Tidak Ada Investasi dalam Bisnis Haram

Akad berbasis syariat hanya dapat dilakukan untuk investasi atau transaksi yang tidak melibatkan bisnis atau produk yang dianggap haram menurut prinsip-prinsip Islam.

 1. Keadilan dan Kepastian

Akad berbasis syariat harus menghormati prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, semua ketentuan harus jelas dan pasti.

Ragam Jenis Akad Syariah 

Setiap akad memiliki aturan dan ketentuan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Penggunaan akad tertentu tergantung pada jenis transaksi dan tujuan dari transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa ragam jenis akad berbasis syariat yang umum digunakan:

 1. Mudharabah (Mudharabah)

Akad ini adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu mudharib (pengelola) dan rabb al-maal (investor). Mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diserahkan oleh investor. Keuntungan dari investasi dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh investor.

 1. Musyarakah (Kerja Sama Investasi)

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis.

 1. Murabahah (Jual Beli dengan Markup)

Murabahah adalah akad jual beli dengan markup, di mana penjual memberi tahu pembeli harga pokok dan menetapkan keuntungan yang tetap atau persentase keuntungan tertentu. Pembeli menyetujui harga ini dan membayar pada waktu yang ditentukan.

Baca juga: Cara Kerja Akad P2P Lending Syariah, Simak ini Guys!

Ragam Jenis Akad Syariah

 1. Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah akad sewa, di mana pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan perumahan dan kendaraan.

 1. Istisna (Pemesanan)

Istisna adalah akad yang melibatkan pemesanan barang yang akan diproduksi atau dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli. Pembeli setuju untuk membayar biaya produksi pada awal atau secara bertahap sesuai dengan progres produksi.

 1. Salam (Pembelian Masa Depan)

Salam adalah akad jual beli yang melibatkan pembayaran penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Pembeli membayar harga barang pada awal transaksi dan menerima barang di kemudian hari.

 1. Kafalah (Jaminan)

Kafalah adalah akad jaminan di mana seorang pihak (kaafil) memberi jaminan kepada pihak lain (makful ‘anhu) untuk memenuhi kewajiban atau utang.

 1. Rahnu (Gadai)

Rahnu adalah akad gadai di mana seseorang memberi barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman tunai.

 1. Hawalah (Transfer Utang)

Hawalah adalah akad transfer utang di mana seseorang menyerahkan utangnya kepada pihak lain. Pihak yang menerima utang (muqawil) setuju untuk membayar utang tersebut pada waktu yang ditentukan.

 1. Wakalah (Penunjukan Wakil)

Wakalah adalah akad penunjukan wakil atau agen untuk melakukan transaksi atau tugas tertentu atas nama pemberi wakalah.

Baca juga: Wajib Diketahui, Ini Manfaat Sistem Akad Musyarakat di P2P Lending Syariah

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE